წინასწარ ხელმოწერილი და შევსებული შემაჯამებელი ოქმი ქუთაისში

ქუთაისის 124-ე უბანზე წინასწარ შეავსეს და ხელი მოაწერეს მერის არჩევნების შემაჯამებელ ოქმს.

Შეფასება: წინასწარ ოქმის შედგენა არის მნიშვნელოვანი პროცედურული დარღვევა, აღნიშნული პროცედურა უნდა მოხდეს ხმების დათვლის შემდგომ, რაც დეტალურადაა აღწერილი საარჩევნო კოდექსის 71-ე მუხლის 1 ნაწილში.

ზეწოლა (მუქარა, დაშინება, მოსყიდვა)
მთაწმინდა
2021-10-02 14:42:07