ინფრ. მინისტრის მოადგილე მოსყიდვის პროცესშია ჩართული

ქუთაისის ოლქის 95-ე უბანთან ღიად ხდება ფულის დარიგება და ამომრჩევლის მოსყიდვა. მოსყიდვის პროცესში უშუალოდ ჩართულია ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე.

შეფასება: სავარაუდოდ დარღვეულია საარჩევნო კოდექსის მუხლი 47, პუნქტი 1. ა) ბ)

ზეწოლა (მუქარა, დაშინება, მოსყიდვა)
ქუთაისი
2021-10-02 14:34:36