ვაკეში ამომრჩეველი მარკირების გარეშე შეუშვეს უბანზე [ვიდეო]

ვაკის 29-ე საარჩევნო უბანზე რამდენჯერმე შემოუშვეს ამომრჩევლები, რომლებსაც უკვე მიცემული ჰქონდა ხმა. მათ მარეგულირებელმა არ შეუმოწმა მარკირება.

შეფასება: სავარაუდოდ დარღვეულია საარჩევნო კოდექსის მუხლი 64, პუნქტი 1 და 2, მუხლი 65, პუნქტი 2.ა)

სხვა
ვაკე
2021-10-02 14:25:50