საარჩევნო ბიულეტენები შეცდომით სხვადასხვა კონვერტში თავსდება

დედოფლისწყაროს მე-9 უბანზე ამომრჩევლები პროპორციულ და მაჟორიტარულ ბიულეტენებს დებენ სხვადასხვა კონვერტებში, ხოლო არაერთგზის მითითების მიუხედავად, კომისია არ ახდენს შესაბამის რეაგირებას.

შეფასება:
ამომრჩევლის ყველა ბიულეტენი უნდა მოთავსდეს ერთ კონვერტში. აღნიშნული პროცედურა ასახულია საარჩევნო კოდექსის 65-ე მუხლის მე-2 პუნქტის დ) ქვეპუნქტში.

სხვა
დედოფლისწყარო
2021-10-02 12:37:35